Portal iberoamericà de les arts en escena

Comunitat: Youtube Facebook Twitter Idiomes: ESP

CAT

POR ENG

El portal ESCENAIBAM i l'Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) de México-DF

 

 

El portal ESCENAIBAM és una iniciativa conjunta de l'Institut del Teatre (IT) de Barcelona, de l’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de México-DF, de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de Buenos Aires i de la Universidade de São Paulo (USP) de São Paulo.

 

 

Es tracta, doncs, d'una iniciativa de quatre institucions supraescolars, és a dir, que constitueixen importants conglomerats al servei de la docència, la investigació i la difusió en el camp de les arts escèniques, amb una àmplia projecció més enllà dels seus respectius àmbits nacionals, que inclouen escoles superiors de teatre i de dansa i que es plantegen també vetllar per la conservació i difusió del patrimoni escènic.

Amb el projecte ES/CENA IBAM, aquestes quatre institucions es proposen crear un banc de coneixement escènic propi de l'espai iberoamericà, amb la voluntat de contribuir a articular-lo i a posar-lo en valor en el pla global.

La seva funció bàsica és la de posar en comú i interelacionar el coneixement i la informació disponibles, avui dispersos, i generar sinergies multiplicadores entre les parts. I, tanmateix, reunir la diversitat dels recursos documentals, bibliogràfics i museístics existents, per a fer-los accessibles a les escoles d'arts escèniques, als investigadors, als artistes, als productors, als programadors, als comunicadors.

El nom del portal, ESCENAIBAM, està compost per dos termes. En primer lloc, per la paraula ESCENA (igual en espanyol que en català), que inclou la paraula CENA (portuguesa) i que, en ambdós casos, assenyala l'ampli ventall de les arts escèniques o, fins i tot, totes les arts que es donen cita en l'escena, com ve a remarcar el seu subtítol: ARTS EN ESCENA. En segon lloc, hi ha el terme IBAM, que resulta de contreure l'adjectiu iberoamericana.

La presentació i les graelles del portal apareixen, a voluntat de l'usuari-a, en espanyol, portuguès, català i anglès; les tres primeres per ser les llengües respectives de les quatre institucions titulars del portal; i la quarta per ampliar l'accessibilitat d'aquest. La documentació ve presentada en la seva llengua original i compta amb l'assistència dels traductors automàtics més idonis.

El portal ESCENAIBAM, al seu torn, està disposat a ser un trampolí d'iniciatives al servei de les arts escèniques. Amb aquesta finalitat, queda a la disposició de totes aquelles entitats, escoles i grups que coincideixin en aquesta voluntat de servei.