Portal iberoamericà de les arts en escena

Comunitat: Youtube Facebook Twitter Idiomes: ESP

CAT

POR ENG

El portal ESCENAIBAM i l'Instituto Universitario Nacional de las Artes (IUNA) de Buenos Aires

 

 

El portal ESCENAIBAM és una iniciativa conjunta de l'Institut del Teatre (IT) de Barcelona, de l’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de México-DF, de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de Buenos Aires i de la Universidade de São Paulo (USP) de São Paulo.

 

 

Es tracta, doncs, d'una iniciativa de quatre institucions supraescolars, és a dir, que constitueixen importants conglomerats al servei de la docència, la investigació i la difusió en el camp de les arts escèniques, amb una àmplia projecció més enllà dels seus respectius àmbits nacionals, que inclouen escoles superiors de teatre i de dansa i que es plantegen també vetllar per la conservació i difusió del patrimoni escènic.

Amb el projecte ESCENAIBAM, aquestes quatre institucions es proposen crear un banc de coneixement escènic propi de l'espai iberoamericà, amb la voluntat de contribuir a articular-lo i a posar-lo en valor en el pla global.

La seva funció bàsica és la de posar en comú i interelacionar el coneixement i la informació disponibles, avui dispersos, i generar sinergies multiplicadores entre les parts. I, tanmateix, reunir la diversitat dels recursos documentals, bibliogràfics i museístics existents, per a fer-los accessibles a les escoles d'arts escèniques, als investigadors, als artistes, als productors, als programadors, als comunicadors.

El nom del portal, ESCENAIBAM, està compost per dos termes. En primer lloc, per la paraula ESCENA (igual en espanyol que en català), que inclou la paraula CENA (portuguesa) i que, en ambdós casos, assenyala l'ampli ventall de les arts escèniques o, fins i tot, totes les arts que es donen cita en l'escena, com ve a remarcar el seu subtítol: ARTS EN ESCENA. En segon lloc, hi ha el terme IBAM, que resulta de contreure l'adjectiu iberoamericana.

La presentació i les graelles del portal apareixen, a voluntat de l'usuari-a, en espanyol, portuguès, català i anglès; les tres primeres per ser les llengües respectives de les quatre institucions titulars del portal; i la quarta per ampliar l'accessibilitat d'aquest. La documentació ve presentada en la seva llengua original i compta amb l'assistència dels traductors automàtics més idonis.

El portal ESCENAIBAM, al seu torn, està disposat a ser un trampolí d'iniciatives al servei de les arts escèniques. Amb aquesta finalitat, queda a la disposició de totes aquelles entitats, escoles i grups que coincideixin en aquesta voluntat de servei.


Instituto Universitario Nacional de las Artes (IUNA)

L’IUNA forma realitzadors, professionals, científics i docents en el camp de l'art i les seves disciplines afins, amb solidesa professional, esperit crític, mentalitat creadora i sentit ètic i social, en un marc universitari contemporani.ntenidos aún no disponibles.

L’IUNA com a institució va ser conseqüència de diversos factors (històrics, polítics, educatius, artístics i socials) que es van donar cita en un mateix temps i lloc, a finalitats del 96, a la República Argentina.

Va ser creat pel Decret Nacional del Poder Executiu 1404-3/12/96 i va significar la concreció d'un projecte llargament demorat el criteri del qual va ser el de transformar en universitària l'educació artística depenent de la Nació, radicada a la Ciutat de Buenos Aires. Aquesta transformació no va ser només una qüestió formal, sinó que va buscar la jerarquització de l'ensenyament artístic reconeixent l'art com a generador de coneixement. Així, set prestigiosos conservatoris, escoles i institucions terciàries i superiors d'art –el Conservatori Nacional Superior de Música “Carlos López Buchardo”, l'Escola Nacional de Belles Arts “Prilidiano Pueyrredón”, l'Escola Superior de Belles Arts de la Nació “Ernesto de la Cárcova”, l'Instituto Nacional Superior de Cerámica, l'Escuela Nacional de Arte Dramàtico “Antonio Cunill Cabanellas”, l'Instituto Nacional Superior de Danzas i l'Instituto Nacional Superior de Folklore– van conformar el capital amb el qual es va crear el IUNA.

Al seu torn, la incorporació de nous llenguatges artístics, a més de la formació específica de docents i crítics especialitzats en les diferents disciplines va convertir en imprescindible la creació i la posada en funcionament de quatre noves unitats dedicades: a la formació docent, a les arts multimèdia, a les arts audiovisuals i a la crítica d'art.

La unió de les set institucions històriques més les noves unitats dóna com resultat una proposta absolutament innovadora –no només a l'Argentina, sinó a Llatinoamerica i, fins i tot al món–, que busca adequar l'ensenyament artístic a les necessitats del nou segle. La proposta es proposa facilitar la interrelació entre les diferents arts, respectant les diferències de cada àmbit, però potenciant els infinits encreuaments de fronteres entre un i altre llenguatge. En aquest sentit, la possibilitat de que convisquin, en una mateixa institució, estudiants de Música, Teatre, Cinema, Arts Visuals, Dansa i Multimèdia, entre altres disciplines, pretén afavorir i promoure un intercanvi que el genuí desenvolupament de cadascuna de les àrees portarà inevitablement aparellat.