Portal iberoamericà de les arts en escena

Comunitat: Youtube Facebook Twitter Idiomes: ESP

CAT

POR ENG

El portal ESCENAIBAM i l'Institut del Teatre de Barcelona

 

 

El portal ESCENAIBAM és una iniciativa conjunta de l'Institut del Teatre (IT) de Barcelona, de l’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de México-DF, de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de Buenos Aires i de la Universidade de São Paulo (USP) de São Paulo.

 

 

Es tracta, doncs, d'una iniciativa de quatre institucions supraescolars, és a dir, que constitueixen importants conglomerats al servei de la docència, la investigació i la difusió en el camp de les arts escèniques, amb una àmplia projecció més enllà dels seus respectius àmbits nacionals, que inclouen escoles superiors de teatre i de dansa i que es plantegen també vetllar per la conservació i difusió del patrimoni escènic.

Amb el projecte ESCENAIBAM, aquestes quatre institucions es proposen crear un banc de coneixement escènic propi de l'espai iberoamericà, amb la voluntat de contribuir a articular-lo i a posar-lo en valor en el pla global.

La seva funció bàsica és la de posar en comú i interelacionar el coneixement i la informació disponibles, avui dispersos, i generar sinergies multiplicadores entre les parts. I, tanmateix, reunir la diversitat dels recursos documentals, bibliogràfics i museístics existents, per a fer-los accessibles a les escoles d'arts escèniques, als investigadors, als artistes, als productors, als programadors, als comunicadors.

El nom del portal, ESCENAIBAM, està compost per dos termes. En primer lloc, per la paraula ESCENA (igual en espanyol que en català), que inclou la paraula CENA (portuguesa) i que, en ambdós casos, assenyala l'ampli ventall de les arts escèniques o, fins i tot, totes les arts que es donen cita en l'escena, com ve a remarcar el seu subtítol: ARTS EN ESCENA. En segon lloc, hi ha el terme IBAM, que resulta de contreure l'adjectiu iberoamericana.

La presentació i les graelles del portal apareixen, a voluntat de l'usuari-a, en espanyol, portuguès, català i anglès; les tres primeres per ser les llengües respectives de les quatre institucions titulars del portal; i la quarta per ampliar l'accessibilitat d'aquest. La documentació ve presentada en la seva llengua original i compta amb l'assistència dels traductors automàtics més idonis.

El portal ESCENAIBAM, al seu torn, està disposat a ser un trampolí d'iniciatives al servei de les arts escèniques. Amb aquesta finalitat, queda a la disposició de totes aquelles entitats, escoles i grups que coincideixin en aquesta voluntat de servei.


L'Institut del Teatre

L’Institut del Teatre de Barcelona és, des de la seva fundació en 1913, una plataforma destinada a promoure la innovació en les arts escèniques, desenvolupant funcions d'ensenyament professional, d'ensenyament superior, d'investigació i creació, d'extensió i de conservació i difusió del patrimoni escènic.

Els seus estudis superiors d'Art Dramàtic (Interpretació, Escenografia i Direcció -Dramatúrgia) i de Dansa (Coreografia -Tècniques d'Interpretació i Pedagogia de la Dansa) constitueixen subjectes de ple dret (primers cicles o graus) de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Com també la seva oferta de Màsters i Cursos de Postgrau, a destacar la relativa a les arts escèniques aplicades a altres camps (inclusió social, educació general, terapèutiques...). Disposa d'un Màster interuniversitari que condueix al Doctorat: Màster Universitari d'Estudis Teatrals (MUET). L'impuls de la investigació -tant de la investigació humanística sobre les arts com de la investigació sobre la pràctica artística o performativa- és una funció fonamental de l'Institut.

La carrera de ballarí/na o Grau Professional de Dansa, que es cursa dels 12 als 18 anys i que inclou especialitats de Clàssica, Contemporània i Espanyola, s'ofereix juntament amb l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), en un model de “centre integrat”. Segueixen, a aquests estudis, dos cursos de graduats de perfeccionament que constitueixen la Jove companyia “IT-Dansa”, a la qual accedeixen mitjançant selecció i assignació de beques i que completa les seves vacants mitjançant concursos internacionals.

Conté, igualment, una escola-pilot sobre les Tècniques de l'Espectacle en Viu, designada “Centre de Referència” espanyol i capdavantera d'un grup de 20 centres en el marc de la Unió Europea, els estudis de la qual aborden el so, la luminotècnia i la maquinària escènica i tenen format de Cicle Superior de Formació Professional,.

D'altra banda, inclou el Museu de les Arts Escèniques (MAE), amb importants fons bibliogràfics, documentals i museístics, que nodreixen investigacions i exposicions de tot arreu. A més de convocatòries i serveis diversos com les seves edicions (500 títols publicats), les Jornades Internacionals Scanner sobre la investigació performativa, l'Observatori sobre les Arts Aplicades, el Festival “NEO” de noves dramatúrgies, entre d’altres.


______________________________________________________________
Administrador Web: Josep Arenas (arenaspj@institutdelteatre.cat)